Splitscreen Games Odcisk

z powrotem

ADRES

W sprawach biznesowych prosimy o kontakt pod adresem:

info [at] splitscreenstudios.com

Po pomoc techniczną prosimy o kontakt pod adresem:

support [at] splitscreenstudios.com

Fax: +49 40 39906458

Osoba odpowiedzialna za politykę prywatności:
Alexandre Miguel Maia

datenschutz [at] splitscreenstudios.com

Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci i młodzieży w grze:
Alexandre Miguel Maia

jugendschutz [at] splitscreenstudios.com

LOKALIZACJA